تفاوت میان نسخه‌های «سازمان بین‌المللی کار»

|-
|۲۰۱۷
| بهبود جمع‌آوری و استفاده از داده‌های ایمنی و سلامت شغلی (OSH)
|-
| ۲۰۱۶|| استرس در محیط کار:کار، یک چالش جمعی (Workplace Stress: a collective challenge)
|-
| ۲۰۱۵|| تحقق کار شایسته با نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و سلامت کار
| ۲۰۱۴||ایمنی و بهداشت در استفاده از مواد شیمیائی هنگام کار
|-
| ۲۰۱۳|| پیشگیری از بیماریهایبیماری های شغلی
 
|}
۴۸۲

ویرایش