تفاوت میان نسخه‌های «جهانشاه قراقویونلو»

بدون خلاصه ویرایش
| دین = [[اسلام]]
| امضاء =
ترک اصیل بوده وازخانواده ه}}'''جهانشاه حقیقی''' فرمانروای نیرومند [[قراقویونلو]] یابارانلو در سال‌های ۱۴۳۸ تا ۱۴۶۷ م بود. او بر [[آناتولی غربی]]، [[قفقاز جنوبی]] و بیشتر [[عراق]] امروزی، ایران مرکزی و حتی نهایتاً تا [[کرمان]] فرمان می‌راند و پایتختش [[تبریز]] بود. در آغاز پیرو [[شاهرخ تیموری]] بود ولی با مرگ او اعلام استقلال کرد و اندک‌اندک بخش‌های مرکزی [[ایران]]، [[خوزستان]]، [[کرمان]] و [[فارس (سرزمین)|فارس]] را نیز به‌دست آورد. او سرانجام از [[اوزون حسن]] [[آق‌قویون‌لو]] شکست خورد و به دستور او سر بریده شد.<ref name="Minorsky 1954 p. ۲۷۷">Minorsky. "Jihān-Shāh Qara-Qoyunlu and His Poetry (Turkmenica, ۹)", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. ۱۶, No. 2 (1954), p. ۲۷۷</ref>
}}
نلو و سپس بارانی شدند قوم های بارانی که اکنون درایران است
 
ترک اصیل بوده وازخانواده ه'''جهانشاه حقیقی''' فرمانروای نیرومند [[قراقویونلو]] یابارانلو در سال‌های ۱۴۳۸ تا ۱۴۶۷ م بود. او بر [[آناتولی غربی]]، [[قفقاز جنوبی]] و بیشتر [[عراق]] امروزی، ایران مرکزی و حتی نهایتاً تا [[کرمان]] فرمان می‌راند و پایتختش [[تبریز]] بود. در آغاز پیرو [[شاهرخ تیموری]] بود ولی با مرگ او اعلام استقلال کرد و اندک‌اندک بخش‌های مرکزی [[ایران]]، [[خوزستان]]، [[کرمان]] و [[فارس (سرزمین)|فارس]] را نیز به‌دست آورد. او سرانجام از [[اوزون حسن]] [[آق‌قویون‌لو]] شکست خورد و به دستور او سر بریده شد.<ref name="Minorsky 1954 p. ۲۷۷">Minorsky. "Jihān-Shāh Qara-Qoyunlu and His Poetry (Turkmenica, ۹)", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. ۱۶, No. 2 (1954), p. ۲۷۷</ref>
 
او در سال ۱۴۲۰ م با دختر [[الکسیوس چهارم]] فرمانروای [[امپراتوری تربیزوند]] (ترابوزان) و ملکه [[تئودورا کانتاکوزنه]] برای جلب حمایت آن‌ها پیمان زناشویی بست.<ref name="Minorsky 1954 p. ۲۷۷"/>