باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مطلب اصلاح محل تولد
|در زمان حکومت =
|اتفاقات مهم = مشروطیت
| نام دیگر =محمدرضا عشقی اسدآبادی
|لقب =میرزاده عشقی
|بنیانگذار = مدیر [[نشریه]] [[قرن بیستم (نشریه)|قرن بیستم]]
| پیشه = [[شاعر]]{{سخ}}[[روزنامه‌نگار]]{{سخ}}[[نمایشنامه نویس]]{{سخ}}[[کارگردان تئاتر]]{{سخ}}[[نویسنده]]
کاربر گمنام