تفاوت میان نسخه‌های «حزب دموکرات کردستان (حدک)»

 
== رهبری تشکیلات ==
رهبری حزب دموکرت کردستان را کمیته مرکزی تشکیل می‌دهد. کمیته مرکزی در بین اعضا خویش چند نفر را به عنوان دفتر سیاسی برگزیده‌است که [[دبیرکل]] حزب [[مصطفی مولودی]] نیز جزو این عده است. سپاە پاسداران لە 17 شهریور سال 1397 با موشک بە جلسە دفتر حزب دمکرات کردستان حملە کرد. در این حملە 6 عضو رهبری حزب دمکرات کردستان جان خود را از دست دادن.
 
== حمله سپاه پاسداران به مواضع ==
سپاە پاسداران ایران، در 17 شهریور سال 1397 با موشک به جلسە دفتر حزب دمکرات کردستان حملە کرد. در این حملە 14 عضو حزب دمکرات کردستان کشته که در میان آن‌ها ۶ نفر عضو کمیته رهبری بودند، همچنین بیش از ۴۰ نفر نیز از اعضای این حزب زخمی شدند.
 
== کنگره‌های حزب دموکرات کردستان ==