باز کردن منو اصلی

تغییرات

۳۹ بایت اضافه‌شده، ۹ ماه پیش
 
== کف پله ==
به مقدار 30 الی 35 سانت
 
== کف پله تابع دو عامل است ==
# طول کف پا
کاربر گمنام