باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
== منابع ==
* US Depatrtment of Transportation, Federal Aviation Administration, Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, 2003
*Knowledge, 2003
*Private Pilot Manual
*Seyed Hossein Hanifi Yazdi Principle of flight Pdf
 
[[رده:مکانیک پرواز]]
۲

ویرایش