باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|شریک (های) زندگی=
|فرزندان=
|دین= [[اسلام]]
|مذهب= [[شیعه]]
|رشته تحصیلی= [[روابط بین‌الملل]]، [[علوم سیاسی]]
|محل کار= [[دانشگاه شهید بهشتی]]، [[مؤسسه پرسش]]
کاربر گمنام