تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه غرب»

({{نوار کناری فلسفه}})
(←‏ریشه‌ها: اصلاح)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== ریشه‌ها ==
برای{{نوشتار مطالعه بیشتر: [[اصلی|تاریخ فلسفه]]}}
 
قلمرو فلسفه، به معنای باستانی آن و بر مبنای نوشته‌های فیلسوفان باستان (یا دست‌کم برخی از آنان)، هرگونه تلاش فکری را شامل می‌شد. یعنی مسائل فلسفی، به معنای امروزی آن، را دربرمی‌گرفت ولی بسیاری نظام‌های دیگر نظیر [[ریاضیات محض]] و [[علوم طبیعی]] مانند [[فیزیک]]، [[اخترشناسی]] و [[زیست‌شناسی]] را نیز پوشش می‌داد ([[ارسطو]]، برای مثال، دربارهٔ تمام این موضوعات نوشته‌است). عبارت «فلسفه غربی» گاه غیرسودمند و مبهم است چون به گسترهٔ وسیعی از سنت‌های متمایز، گروه‌های سیاسی، گروه‌های مذهبی، و تک‌نویسنده‌ها در طول هزاران سال اشاره دارد.