تفاوت میان نسخه‌های «تجهیزات پزشکی»

جز
(اصلاح)
 
== تعاریف ==
 
=== در ایران ===
بر اساس قانون تشكيلاتتشکیلات و وظايفوظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی،پزشکی، به منظور رسیدگی به امور تجهیزات پزشکی، در سال 1364۱۳۶۴ دفتر تجهیزات پزشکی در معاونت درمان تشکیل و سپس ساختار آن در سال 1372۱۳۷۲ به اداره تغییر یافت. به ضرورت اهمیت و گستردگی کار، اداره با عنوان اداره کل تجهیزات پزشکی در سال 1376۱۳۷۶ ارتقاء یافت.
 
به استناد بندهای 11۱۱ و 12۱۲ و 13۱۳ و 17۱۷ ماده 1۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت متبوع و تبصره 5۵ ماده 13و۱۳و تبصره 2۲ ماده 14۱۴ و تبصره 2۲ ماده 3۳ مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مواد 24۲۴ و 25۲۵ و 27۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392۱۳۹۲ و بر اساس آیین نامهآیین‌نامه تجهیزات پزشکی مصوب بهمن ماه 1386۱۳۸۶ و بازنگری شده مصوب 1394،۱۳۹۴، اداره کل تجهیزات پزشکی به نمایندگی از وزارت متبوع، مسئول نظارت و ارزیابی و احراز اصالت سلامت، کیفیت و ایمنی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و اعطای مجوز به متقاضیان در خصوص اقدامات و فرآیندهای گوناگون در عرصه تولید، واردات، صادرات، توزیع، عرضه و خدمات پس از فروش می باشدمی‌باشد.
 
وسیله پزشکی در آیین‌نامه تجهیزات پزشکی ایران به شکل زیر تعریف می‌شود: