باد (یکا): تفاوت میان نسخه‌ها

۱۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
(تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
{{ویکی‌سازی}}
در [[مخابرات]] و [[الکترونیک]]، '''باد''' {{به انگلیسی|Baud یا به صورت مخفف Bd}}، معادل علامت در ثانیه یا پالس بر ثانیه است. آن واحد درجه یا میزان سمبل است، همچنین بصورت مقدار در ثانیه (band rate) یا مقدار مدولاسیون (تغییر) مشخص می‌شود، تعداد تغییرات سمبل متمایز (سیگنال رخدادها) برای انتقال متوسط در هر ثانیه بصورت یک سیگنال مدول شده، بصورت دیجیتال یا یک کد خط، ایجاد می‌شود. مقدار در ثانیه مرتبط با بیت می‌باشد اما نباید با میزان بیت آشکار بصورت بیت یا بیت‌ها با هم اشتباه شوند.
زمان تداوم سمبل، نیز بعنوانبه عنوان واحد وقفه (فاصله) مشخص می‌شود، که می‌تواند مستقیماً بعنوانبه عنوان زمان بین انتقالات با بررسی یک دیاگرام چشمی از یک [[نوسان نما]] (Oscilloscope) [[اندازه گیری]] شود. زمان تداوم یا استمرار سمبل Ts می‌تواند بصورت زیر محاسبه گردد:
که در آن fs مقدار سمبل است.
:<math> T_s = {1 \over f_s}, </math>
یک مثال ساده :مقدار ثانیه ۱kBd=1000Bd مترادف با مقدار سمبل ۱۰۰۰ نماد در هر ثانیه است. در مورد یک مودم، این متناظر و سازگار با ۱۰۰۰ تون (درجة صدا) در هر ثانیه است، و در مورد یک کد خط، این متناسب با ۱۰۰۰ پالس در هر ثانیه می‌باشد. زمان استمرار سمبل ۱۰۰۰/۱ ثانیه برابر با ۱ [[میلی ثانیه]] می‌باشد. واحد مقدار در ثانیه پس از Baudot Emile (امیل بادوت) مخترم کد Baudot برای تله گرافی نامگذاری شد، و بعنوانبه عنوان واحدهای SI معرفی می‌گردد. اولین حرف نماد آن حرف بزرگ (Bd) می‌باشد، اما زمانی که واحد، املای کلمه را می‌گوید باید بصورت حروف کوچک (band) نوشته شود، مگر آنکه در ابتدای یک جمله باشد.
 
== محتویات ==
۴. لینک‌های بیرونی
ارتباط با مقدار بیت آشکار
مقدار نماد یا سمبل مرتبط با مقدار بیت آشکار می‌باشد البته نباید با آن مغشوش یا اشتباه شود. عبارت مقدار در ثانیه (band rate) گاهی بصورت اشتباه برای معنی مقدار بیت بکار رفته است، زیرا این مقادیر در مودم‌های قدیمی، مانند ساده ترینساده‌ترین لینک‌های ارتباطی (مخابراتی) دیجیتال که فقط یک بیت را در هر نماد بکار می‌برند، یکسان هستند، بصورتی که (O) دوتایی یا جفتی از طریق یک سمبل یا نماد ارائه می‌گردد، و (۱) دوتایی بواسطه نماد دیگری عرضه می‌شود. در مودم‌های پیشرفته تر و تکنیک‌های انتقال داده‌ها، یک سمبل یا نماد بیشتر از دو حالت دارد، به گونه‌ای که آن بیشتر از یک بیت را عرضه می‌کند که همیشه دقیقاً یکی از دو حالات را عرضه می‌کند.
اگر بیت‌های N در هر نماد حمل شوند، و مقدار آشکار بیت R باشد، شمولیت ثابت [[کدگذاری کانال]]، یعنی مقدار نماد fs می‌تواند بصورت زیر محاسبه گردد:
:<math> f_s = {R \over N}. </math>
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش