تفاوت میان نسخه‌های «اسماعیل همتی»

* ''کودک و نمایش'' (روش‌های آفرینش نمایش با کودکان و نوجوانان)، کتاب سمنگان (چاپ اول: ۱۳۹۰)
* ''کودک؛ قصه و نمایش'' (روش‌های آفرینش داستان و نمایش کودک)، [[دانشگاه آزاد]] اراک (چاپ اول: ۱۳۸۲)
* ''گفتاری در بازشناسی روایت''، [[انتشارات سمنگان]] (چاپ اول: ۱۳۹۷)
* ''پنجره‌ای به نمایش و نمایشنامه عروسکی''[[انتشارات سمنگان]] (چاپ اول: ۱۳۹۷)
 
=== پژوهش‌ها و ویرایش‌ها ===