ویسواوا شیمبورسکا: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏کتاب‌شناسی: پیوندهای اضافه شده
(←‏کتاب‌شناسی: پیوندهای اضافه شده)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه ویرایش با برنامهٔ اندروید
* پرسشگری از خود ۱۹۵۴
* فراخواندن یتی ۱۹۵۷
* نمک ۱۹۶۲ (ترجمه رضا عظیمی و عرفان کریمی نجات، نشر آنیما)
* نمک ۱۹۶۲
* یکصد و یک شعر ۱۹۶۶
* کُلی حال ۱۹۶۷
۱

ویرایش