تفاوت میان نسخه‌های «قانون نسبت‌های معین»

جز
جز (replaced: ها ← ‌ها (10)، های ← ‌های (7)، می تواند ← می‌تواند ، می باشد ← می‌باشد ، د‌ ← د، می توان ← می‌توان با ویرایشگر خودکار فارسی)
قانون نسبت‌های درست همواره صادق نیست. این امر در مورد اکسیدهای فلزی بیشتر به چشم می خورد. برای مثال می‌توان به اکسیدآهن اشاره کرد که همیشه به صورت FeO در طبیعت یافت نمی شود. بعلاوه از آنجاییکه میزان شرکت یک عنصر در جرم یک ترکیب استوکیومتریک می‌تواند متفاوت باشد، نمونه‌های ایزوتوپیک آن عنصر با توجه به منبع یافت شده نیز می توانند با هم متفاوت باشند. از آنجاییکه فرآیندهای نجومی،اتمسفری، اقیانوسی، پوسته ای و عمقی زمین می توانند باعث تمرکز ایزوتوپ‌های متفاوت در یک نقطه خاص شوند، از این تفاوت‌های جرمی می‌توان برای تاریخ نگاری زمان انجام این فرآیندها استفاده برد.
 
از این گذشته بسیاری از پلی مرهای طبیعی از جمله DNA، پروتوئین‌ها و کربوهیدرات‌ها حتی در خالت خالص به لحاظ ترکیب با یکدیگر متفاوتند. مثلا پلی مرها را معمولامعمولاً ترکیب‌های شیمیایی خالص در نظر نمی‌گیرند مگر اینکه وزن مولکولی آن‌ها همگن بوده و استوکیومتری آن‌ها ثابت باشد.
 
== منابع ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش