باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بیش از ۱۰۰۰۰۰ تماشاگر از این نمایشگاه بازدید کردند. <ref>https://www.metmuseum.org/search-results#!/search?q=ostad%20elahi</ref>
 
گالری آلات موسیقی موزه متروپولیتن که مدت زمانی به علت بازسازی تعطیل شده بود اخیراً بازگشایی شده است،شده‌است، در این گالری بخشی به معرفی تاثیرگذارترینتأثیرگذارترین موسیقی‌دانان قرن بیستم اختصاص داده شده. چند سال بعد از نمایشگاه تنبور مقدس هنر استاد الهی،بنا به درخواست موزه متروپولیتن یکی از تنبورهای استادالهی به مدت پنج سال به صورت امانت در اختیار این بخش از موزه قرار داده شده استشده‌است.
تنبور دارای دو سیم بوده و استاد الهی با افزودن سیم سومی این ساز را متحول کرده استکرده‌است. همچنین هنگام نواختن، از ده انگشت دست استفاده می‌کرده که تکنیک نوینی در نواختن تنبور ابداع کرده استکرده‌است. <ref>https://www.metmuseum.org/art/collection/search/629255</ref> <ref>https://vimeo.com/127446525</ref>
 
== آثار ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش