تفاوت میان نسخه‌های «ایشتوان سچنیی»

جز
جز
{{Infobox officeholder
| name = ایشتوان سجنیی
| order = وزارت امور زيرزیر بنايیبنایی و ترابری
| image = SzechenyiIstvan1.jpg
| predecessor = پست اول
| president =
| successor = لاسلو چانی
| party =
| birth_date = {{Birth date|df=yes|1791|09|21}}
| birth_place = [[وین]],، [[آرشیدوک‌نشین اتریش]]
| death_date = {{Death date and age|1860|04|08|1791|09|21|df=y}}
| death_place = [[دبلینگ]],، [[امپراتوری اتریش]]
| spouse = سِیلِرن کرسانس
| children = بلا{{سخ}}اودون{{سخ}}یولیا
| term_end = ۴ سپتامبر ۱۸۴۸
| religion = [[کاتولیک]]
}}'''کنت ایشتوان سِچِنْیی''' ([[زبان مجاری|مجاری]]: Gróf Széchenyi István؛ زاده ۲۱ سپتامبر ۱۷۹۱ - درگذشته ۸ آوریل ۱۸۶۰) یکی از بزرگترین دولتمردان مجار، نظریه‌پرداز سیاسی، اقتصاددان، نویسنده و وزیر حمل و نقل کابینه [[لایوش باتیانی]] (اولین کابینه دولت مجارستان) بود. در مجارستان از او به عنوان "«بزرگترین مجار"» یاد مشود. سچنیی در یک خانواده اشرافی ([[خاندان سچنیی]]) و پرنفوذ قدیمی مجارستان در [[وین]] به دنیا آمد. به طوربه‌طور سنتی وفادار به [[دودمان هابسبورگ|خاندان هابسبورگ]] بودند و روابط نزدیکی با [[خاندان استرهازی]] و [[خاندان لوبکوویتس]] و خانواده هایخانواده‌های اصیل [[لیختن‌اشتاین|لیختن اشتاین]] داشتند. پدرش بنیانگذار [[موزه ملی محارستان]] بود.
 
در سن هفده سالگی وارد ارتش شد و درجنگهای زیادی شرکت کرد، از جمله جنگ‌های ناپلئونی، [[نبرد لایپزیگ]] و [[نبرد تولنتینو]]. در سال ۱۸۲۶ با درجه ستوان ۱ ارتش را ترک و به حوزه مورد علاقه اش سیاست مشغول شد.
 
در سالهای بین ۱۸۱۵ - ۱۸۲۱۱۸۱۵–۱۸۲۱ او سفرهای زیادی از جمله فرانسه، انگلستان، ایتالیا و [[شامات]] نمود تا در بنیاد کشورها تعمق کند. او تاثیرتأثیر زیادی از کشور انگلستان گرفت و توانست راههایراه‌های را برای بهبود ناوبری در دانوب و تیسا در نظر بگیرد.
 
== منابع ==