تفاوت میان نسخه‌های «نخست‌وزیر کره شمالی»

جز
←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
| website =
}}
'''نخست‌وزیر کره شمالی''' <ref>{{cite web|url=http://www.naenara.com.kp/en/politics/?rule+12|title=Constitution - The Cabinet|publisher=[[Naenara]]|accessdate=May 20, 2017}}</ref> ({{Korean|hangul=총리|hanja=總理|mr=Chongni|context=north}}) به طوربه‌طور نامی [[رئیس حکومت]] غیر اجرایی [[کره شمالی]] است. <ref>{{Google books|z9cJAAAAIAAJ|United States. Congress. House. Committee on Un-American Activities|page= PA1552|keywords=Prime Minister of North Korea|}}</ref> نخست وزیر کنونی [[پاک پونگ-جو]] است.<ref name=c>{{Cite web | title = Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments: Korea, North - NDE | publisher = Central Intelligence Agency | date = 19 January 2017 | accessdate = 8 May 2018 | url = https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/KN.html }}</ref>
 
نخست وزیر رییسرئیس و نظارت کننده بر کابینه است که وظیفه اش اجرای سیاست هایسیاست‌های [[کمیته مرکزی حزب کارگران کره]] است. نخست وزیر به طوربه‌طور نامی در کنار [[مجمع عالی خلق]] (یعنی [[رئیس کشور]]) و [[رییس شورای امور دولتی]] (یعنی فرمانده کل قوا) یکی از سه زمامدار ناظر بر قوه مجریه کره شمالی است. روی کاغذ این سه هر یک یک سوم معادل قدرت رییس جمهوررئیس‌جمهور در نظام هاینظام‌های ریاستی را دارا هستند. رییسرئیس مجمع عالی خلق مسئول روابط خارجی است، نخست وزیر امور داخلی را اداره می کندمی‌کند و رییسرئیس حکومت است، و رییسرئیس شورای امور دولتی (که تا پیش از 2016 به آن کمیسیون ملی دفاع گفته می شد) نیروهای مسلح را فرماندهی می کندمی‌کند. اما در عمل رییسرئیس شورای امور دولتی که قانون اساسی آن را مادون دو مقام دیگر تعریف کرده، قدرت اصلی را دارد.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش