تفاوت میان نسخه‌های «تشخیص خودکار شماره پلاک خودرو»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
== خطاهای پلاک خوانی ==
'''خطای نخواندن پلاک''' : یکی از بدترین انوع خطاهای این گونه سیستم‌هاست . در این نوع خطا خودرو از مقابل دوربین عبور می‌کند ولی دوربین آنراآن را تشخیص نمی‌دهد . به صورت عرفی این میزان خطا بین ۱ تا ۴ درصد است.
 
'''خطای تشخیص غیر پلاک''': تشخیص سایر نوشته‌ها ، زمین و بدنه خودروها به جای پلاک . به صورت عرفی این میزان خطا حدود 1 درصد است.
 
'''خطای قرائت اشتباه پلاک''': از میزان خودروهایی که از مقابل دوربین در یک بازه زمانی عبور می کنندمی‌کنند محاسبه می‌شود .بدین صورت که پس از عبور تعداد قابل توجهی خودرو ، تعداد خودروهایی که فاقد پلاک بوده‌اند ، یا پلاکشان به گونه ای بوده که با چشم نیز قابل خواندن نبوده کسر می گردد (پلاک مخدوش) ، سپس از بین سایر خودروها مواردی که یک یا چند کاراکتر پلاک درست خوانده نشده به عنوان خطا در نظر گرفته می‌شود. صحت پلاک خوانی از محاسبه این پارامتر محاسبه خواهد شد.
 
'''مثال'''
150 خودرو از جلو دوربین عبور می‌کند.
 
از این تعداد 3 خودرو فاقد پلاک بوده‌اند ، که البته 2 عدد دیگر از آن خودروها پلاک بسیار خراب و غیر قابلغیرقابل تشخیص داشته اندداشته‌اند.
 
در خروجی دوربین 146 پلاک ثبت شده که تعداد 4 عدد آن مربوط به تصویر باربند خودرو میمی‌باشد باشد ، همچنین 10 مورد خطا در خواندن کارکتر پلاک رخ داده است:
 
شرح عملکرد این سیستم به شرح زیر است:
نکته مهم در خصوص دقت سامانه‌های پلاک‌خوانی این است که برخی فروشندگان دقت سیستم خود را به عنوان خطا به ازای هر کاراکتر می‌گویند و این معیاری است متفاوت.زیرا به صورت معمول در هر پلاک 8 کاراکتر داریم ،  به عنوان مثال اگر کسی اعلام کند پلاک خوانی با دقت 98 در صد در هر کاراکتر دارد معادل 100*8 ^ 0.98  یعنی چیزی در حدود 85 درصد دقت در خواندن پلاک دارد.
 
نکته دیگر اینکه برخی سامانه هاسامانه‌ها دقت بالایی در میان پلاک‌هایی که می خوانند دارند (مثلا 96 ). ولی به میزان قابل توجهی از پلاک‌ها را نمی بینند و اصطلاحا dismiss بالایی دارند . لذا همواره باید این دو معیار را همزمان برای انتخاب در نظر گرفت.
 
در نهایت در گذشته دقت 85 درصد صحت پلاک خوانی، دقت خوبی به شمار می‌آمد ولی امروزه سیستم‌هایی با دقت 95 و بالاتر هم یافت می‌شود، ولی باید مراقب تبلیغات بود و حتما ادعاها را در عمل ارزیابی علمی نمود.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش