آسکاریس: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
طول آسکاریس ماده ممکن است به ۳۰ سانتیمتر برسد. آسکاریس نر کوتاه‌تر و نازک‌تر از کرم ماده است.<ref>{{یادکرد خبر|کوشش=You Can|تاریخ=2018-05-01|عنوان=آسکاریس چیست؟ {{!}} You Can|نشانی=https://youc.ir/what-is-ascaris/|زبان=fa-IR|تاریخ بازبینی=2018-04-30}}</ref>
 
ايناین كرمکرم تخم‌ گذارتخم‌گذار است. تخمهايتخمهای ايناین كرمکرم در سرما و رطوبت و در مقابل پاره‌ايپاره‌ای مواد شيميائيشیمیائی خيليخیلی مقاومند و ممكنممکن است تا ۵ سال زنده بمانند وليولی در خشكيخشکی و مقابل نور آفتاب بيشتربیشتر از چند هفته زنده نمي‌مانندنمی‌مانند. تخم ايناین انگل از راه آب، خاكخاک و غذايغذای آلوده وارد بدن ميشودمی‌شود.<ref>http://khonj.sums.ac.ir/markazbehdasht/vahedha/vagir/angalkill.html</ref>
 
== چرخه زندگی ==
 
== نحوه گسترش ==
تخم ايناین انگل از راه آب، خاكخاک و غذايغذای آلوده وارد بدن ميشودمی‌شود. <ref>http://khonj.sums.ac.ir/markazbehdasht/vahedha/vagir/angalkill.html</ref>
 
آلودگی با آسکاریس در همه جا دیده می‌شود. بیشترین موارد بیماری، در کشورهای با آب و هوای گرم است. آسکاریس یک عفونت منتقل شونده از راه خاک است. دفع غیر بهداشتی مدفوع و استفاده از کود انسانی دو عامل عمده غیربهداشتی هستند که مسئول بروز آسکاریازیس (عفونت آسکاریس) می‌باشند. کرم آسکاریس بالغ حلقوی استوانه‌ای شکل با انتهای باریک و به اندازه ۱۵ تا ۳۵ سانتیمتر (نر کوچک‌تر از ماده) می‌باشد. عفونت در انسان از طریق خوردن تخم جنین دار موجود در خاک و با خوردن سبزیجات آلوده ایجاد می‌شود. تخم پس از وارد شدن به بدن انسان، در روده باز و لارو آزاد می‌شود. لارو پس از عبور از دیواره روده و سیر مراحل تکاملی خود در کبد، قلب، ریه‌ها مجدداً به روده بازمی‌گردد و به صورت بالغ در آنجا زندگی می‌کند. کرم بالغ با انسداد مجرای گوارشی یا صفراوی یا با دخالت در تغذیه بیمار، بیماری گوارشی ایجاد می‌کند. وجود کرم بالغ در روده کوچک علائم مبهمی مانند درد شکم و نفخ ایجاد می‌کند. انسداد روده که بسیار نادر است و حداکثر سن بروز آن ۱ تا ۶ سالگی است، ناشی از توده کرم‌ها در کودکان خیلی آلوده‌است.
* شستن دقیق میوه‌ها و سبزی‌ها به خصوص آن‌هایی که به شکل بوته و درختچه هستند و در معرض آلودگی‌های منتقله از مدفوع سگ و گربه هستند مانند توت فرنگی، خیار، گوجه.<ref>https://article.tebyan.net/173695/آلودگی-با-کرم-آسکاریس</ref>
 
==پيشگيري پیشگیری از ابتلا به انگلها ==
بهترينبهترین وسيلهوسیله برايبرای مبارزه با بيماريهايبیماریهای انگليانگلی و پيشگيريپیشگیری از مبتلا شدن با آنها دقت در رعايترعایت بهداشت فردي،‌فردی، بهداشت محيطمحیط و مواد غذائيغذائی همراه با درمان افراد مبتلا است.است؛ بنابراينبنابراین عمل كردنکردن به موارد زيرزیر به پيشگيريپیشگیری از مبتلا شدن به بيماريهايبیماریهای انگليانگلی كمكکمک زياديزیادی خواهند نمود.
# دقت كافيکافی در پخت كاملکامل گوشت گاو
# شستشويشستشوی مكررمکرر دستها با آب و صابون بخصوص قبل از غذا خوردن و بعد از مستراح
# كوتاهکوتاه نگهداشتن ناخنها
# جوشاندن آب آشاميدنيآشامیدنی در جاهائي‌جاهائی كهکه آب لوله‌كشيلوله‌کشی وجود ندارد.
# جوشانيدنجوشانیدن ظروف و البسه در خانواده‌ايخانواده‌ای كهکه فرد مبتلائيمبتلائی در آن باشد،‌باشد، برايبرای از بينبین بردن تخم انگلها
# جلوگيريجلوگیری از بازيبازی كودكانکودکان با خاكخاک آلوده و همچنينهمچنین وادار ساختن كودكانکودکان به شستن دستها با آب و صابون بعد از هر بازيبازی
# خودداريخودداری از خوردن آب آلوده
# نخوردن سبزيسبزی خام در نقاط آلوده
# خودداريخودداری از اجابت مزاج در خارج از مستراح
# استفاده نكردننکردن از كودکود مستراحيمستراحی تازه در جاليزارهاجالیزارها و مزارع سبزيكاريسبزیکاری و صيفي‌كاريصیفی‌کاری و باغهايباغهای ميوهمیوه
# مراجعه به پزشكپزشک و دقت در مداوايمداوای صحيحصحیح مبتلايانمبتلایان
# درمان همزمان تماميتمامی افراد خانواده‌ايخانواده‌ای كهکه فرديفردی از آن مبتلا به انگل است و همچنينهمچنین جوشاندن لباسهايلباسهای زيرزیر و ملافه‌ايملافه‌ای رختخواب در روزهايروزهای درمان
# شستشويشستشوی كاملکامل سبزيجاتسبزیجات و ميوه‌جاتمیوه‌جات خام و ضدعفونيضدعفونی كردنکردن آنها قبل از مصرف بخصوص اگر از مزارع با كودکود حيوانيحیوانی حاصل شده باشد.<ref>http://khonj.sums.ac.ir/markazbehdasht/vahedha/vagir/angalkill.html</ref>
<ref>http://khonj.sums.ac.ir/markazbehdasht/vahedha/vagir/angalkill.html</ref>
 
== علائم ابتلا به کرم آسکاریس ==
مهمترينمهمترین علايمعلایم ايناین بيماريبیماری اختلالات دستگاه گوارش (درد شكم،‌شکم، تهوع، استفراغ، ‌پرآبيپرآبی دهان، پرخوري،‌پرخوری، لاغريلاغری) اختلالات دستگاه تنفس و همچنينهمچنین اختلالات عصبيعصبی مانند لرزش و تشنج، عصبانيتعصبانیت و زودرنجي،زودرنجی، ديدندیدن خوابهايخوابهای آشفته،‌آشفته، پريدنپریدن از خواب، سردرد و سرگيجهسرگیجه است.<ref>http://khonj.sums.ac.ir/markazbehdasht/vahedha/vagir/angalkill.html</ref>
 
آسکاریس ممکن است در ابتدا علائمی نداشته باشد. با این حال، همان‌طور که آلودگی در داخل روده کوچک رشد می‌کند، فرد ممکن است علائمی از جمله موارد زیر مشاهده کند:
۳۶

ویرایش