باز کردن منو اصلی

تغییرات

جایگزینی سرنویس دیگر کاربردها با دیگر افراد
{{درستی}}
{{Pp-semi-indef}}
{{تغییرمسیردیگر افراد|خمینی|خمینی (نام خانوادگی)}}
{{Infobox officeholder
| honorific-prefix = [[درجات حوزه علمیه#آیت‌الله العظمی|آیت‌الله العظمی]]