باز کردن منو اصلی

تغییرات

=== سینمایی ===
* [[ماه‌وش]] (۱۳۸۶، مدیر فیلمبرداری)
* [[مسافر ری]] ( ۱۳۷۹، نویسنده و کارگردان)
* [[مرد بارانی (فیلم ۱۳۷۸)|مرد بارانی]] (۱۳۷۸، نویسنده)
* [[ساحره (فیلم ۱۳۷۶)|ساحره]] (۱۳۷۶، کارگردان، بازنویسی فیلمنامه)