تفاوت میان نسخه‌های «خلافت فاطمیان»

بدون خلاصه ویرایش
(تصحیح)
{{کد شابک کتاب-نیاز|تاریخ=آوریل ۲۰۱۷}}
{{ویکی‌سازی}}{{Infobox former country|native_name={{lang|ar|الخلافة الفاطمية}}<br/>''{{transl|ar|Al-Khilafah al-Fāṭimiyya}}''|conventional_long_name=خلافت فاطمیان|common_name=خلافت فاطمیان|image_map=File:Fatimid Caliphate.PNG|image_map_caption=گسترش قلمروی خلافت فاطمیان|continent=آفریقا|region=خاورنزدیک آفریقای شمالی|government_type=[[خلافت]]|era=قرون وسطای آغازین|event_start=|year_start=909|date_start=5 ژانویه|event_end=|year_end=1171|date_end=|event1=فتح قاهره|date_event1=8 اوت 969|p1=خلافت عباسیان|p2=اغلبیان|p3=آل اخشید|p4=رستمیان|s1=ایوبیان|s2=اوتریمیر|s3=امارت سیسیل|s4=زیریان|s5=دودمان حمادی|s6=امپراتوری سلجوقی|s7=صلیحیان|capital={{Plainlist}}
* [[رقاده]] <small>(909–921)</small>
* [[المهدیه (تونس)|مهدیه]] <small>(921–948)</small>