تفاوت میان نسخه‌های «علی‌اکبر رشاد»

(←‏لید: ویرایش و ویکی‌سازی + برچسب «لحن»)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
# نظریه ابتناء (۲)؛ عربی؛ مقاله
 
== تحقیقات در دست اجرا و تحت هدایتمدیریت علمی ==
* ۱ منطق فهم دین (مبانی و منطق اکتشاف گزاره‌ها و آموزه‌های دینی) این تحقیق از سال ۱۳۷۸ ه‍ش/ ۱۹۹۹ م آغاز شده و درصدد طراحی و ارائهٔ «منطق جامع فهم دین» براساس «نظریهٔ ابتنا» است؛ این طرح مشتمل است بر:
* مبانی و کلیات منطق اکتشاف دین،
* روش‌شناسی استنباط اخلاق (احکام تهذیبی دینی)،
* روش‌شناسی استنباط علم دینی،
* ۲ مدیریت علمی تفسیر موضوعی تخصصی؛ هدف این تحقیق ـ به صورت گروهی صورت می‌بندد ـ استنباط علوم انسانی از قرآن است.
* ۳ فلسفهٔ اصول فقه؛ هدف این تحقیق طراحی و تدوین فلسفهٔ علم اصول است.
* ۵ مدیریت علمی دانشنامهٔ قرآن‌شناسی؛ ـ بیست و پنج مجلد در دست تألیف با همکاری جمعی از محققان
* ۷ مدیریت علمی دانشنامهٔ نبوی؛ ـ بیست مجلد در دست تألیف با همکاری جمعی از محققان
* ۸ مدیریت علمی مجموعه اخلاق الهی؛ تدوین دروس اخلاقی آیت‌الله مجتبی تهرانی
* ۱۰ مدیریت علمی طرح اقتراح جهانی در باب فلسفهٔ دین؛ ده پرسش فلسفی دربارهٔ فلسفهٔ دین با دویست فیلسوف دین معاصر در میان نهاده شده پس از طبقه‌بندی وتحلیل این نظرات تدوین و به چهار زبان منتشر خواهد شد.
* ۱۱ فلسفهٔ فرهنگ؛ هدف از این تحقیق طراحی و تدوین فلسفهٔ فرهنگ است. جلد اول تحقیق در حال آماده‌سازی است.
* ۱۲ فلسفهٔ علوم انسانی؛ هدف این تحقیق طراحی و تدوین فلسفهٔ علوم انسانی است.
کاربر گمنام