تفاوت میان نسخه‌های «میکلوش یانچو»

(←‏گزیدهٔ آثار: پایینتر هست)
* زنگ‌ها به رم رفته‌اند (۱۹۵۸)
* سه ستاره (۱۹۶۰)
* [[کانتاتا (فیلم)|کانتاتا]] (۱۹۶۳)
* [[راه من "راهی به سوی وطنم"خانه]] (۱۹۶۴)
* ناامیدها[[گردآوری]] "جمع‌آوری"(ناامیدها) (۱۹۶۵)
* [[سرخ و سفید]] (۱۹۶۷)
* [[سکوت و فریاد]] (۱۹۶۸)
* [[باد زمستانی]] (مواجهه) (۱۹۶۹)
* مواجهه "آه، درست شد!" (۱۹۶۸)
* باد زمستان (۱۹۶۹)
* آگنس دیه (۱۹۷۰)
* صلح[[صلح‌طلب طلب "لاپاسیفیکا"(فیلم)|صلح‌طلب]] (۱۹۷۰)
* فن و آئین (۱۹۷۱)
* [[سرود سرخ]] (۱۹۷۲)
* [[الکترا، عشق من|الکترا]] (۱۹۷۳)
* [[رذیلت‌های خصوصی، فضیلت‌های عمومی]] (۱۹۷۶)
* کار استادانه (۱۹۷۷)
* [[راپسودی مجار (فیلم)|راپسودی مجار]] (۱۹۷۹)
* فرشتگان خدا()
* «فصل هیولاها» (۱۹۸۶)
 
== منابع ==