تفاوت میان نسخه‌های «میرزاده عشقی»

بدون خلاصه ویرایش
{{ب|دیگر نکند هو نزند جفته مدرس |در ساحت مجلس}}
{{ب|بگذشت دگر مدتی ار محشر خر بود|دیدی چه خبر بود!}}
{{ب|دیگر نزدنزند با قر و قنبیله معلق|یعقوب جعلق}}
{{ب|یعقوب خر بارکش این دو نفر بود|دیدی چه خبر بود!بود؟}}
{{ب|سرمایه بدبختی ایران دو قوام است|این سکه بنام است}}
{{ب|یک ملتی از این دو نفر خون بجگر بود|دیدی چه خبر بود!}}
۱۶۶

ویرایش