باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|house2 =
|type_house2 =
|stat_year1 = ۱۰۸۰
|stat_area1 =۳۹۰۰۰۰۰
|stat_pop1 =
|stat_year2 =
۱۳۶

ویرایش