تفاوت میان نسخه‌های «مسافرت»

←‏ریشه شناسی: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد, پیوندهای اضافه شده
(←‏کلمه سفر: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد, پیوندهای اضافه شده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه حذف منبع ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
(←‏ریشه شناسی: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد, پیوندهای اضافه شده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
سفر واژه ای است با ریشه ی
ره سپاردن،سپری کردن
سفر معرب گزاره ی سپاری یا سپری کردن یا سپاردن است.
گزاره هایی که هم معنا با واژه سفر هستند
سفر معرب گزاره ی سپاری یا سپری کردن است.
 
== سفر در احکام اسلامی ==
کاربر گمنام