باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏ریشه شناسی: اشتباهات اصلاح شد, دستور زبان اصلاح شد, پیوندهای اضافه شده
سفر واژه ای است با ریشه ی
ره سپاردن،سپری کردن
سفر معرب گزاره ی سپاری یا سپری کردن یا سپاردن است.
گزاره هایی که هم معنا با واژه سفر هستند
سفر معرب گزاره ی سپاری یا سپری کردن است.
 
== سفر در احکام اسلامی ==
کاربر گمنام