تفاوت میان نسخه‌های «پیش‌نویس:رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
* اقتصاد و بازاریابی اطلاعات
* مدیریت آرشیو
* مدیریت کتابخانه‌ها([[کتابخانه های دیجیتال،دیجیتال]]، کتابخانه های دانشگاهی، کتابخانه های عمومی)
* مدیریت دانش
* علم ارتباطات راه دور و شبکه
۶۹

ویرایش