نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏قابلیت همکاری یونی کد: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
جز (←‏قابلیت همکاری یونی کد: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
استاندارد یونی کد مسئلهٔ تشخیص رمزگذاری را برطرف کرد.
 
با این حال، بعضی مسائل قابلیت همکاری محدود از قبیل هنجارسازی یا normalazation (هم ارزی)، یا نسخهٔ درحالدر حال استفادهٔ یونی کد باقی ماند. برای نمونه، UDF به یونی کد ۲٫۰ محدود شد؛ Mac OS هنجارسازی ینی کد NFD که به‌طور اختیاری می‌تواند به حروف کوچک و بزرگ حساس باشد (به‌طور پیش فرض حساس نیست) را اعمال می‌کند. حداکثر طول نام پرونده استاندارد نیست و ممکن است به اندازهٔ واحد کد وابسته باشد. اگرچه این یک مسئلهٔ جدی است، در اکثر موارد یک مسئلهٔ محدود است. در لینوکس به این معناست که نام پرونده برای باز کردن آن کافی نیست: علاوه بر آن، نمایش دقیق بایتی نام پرونده روی دستگاه حافظه نیاز است. این با تعدادی فراخوانی‌های هنجار سازی مکارانه در سطح نرم افزار قابل حل است.<ref>{{cite web|url=http://nedbatchelder.com/blog/201106/filenames_with_accents.html |title=Filenames with accents |publisher=Ned Batchelder |date= |accessdate=September 17, 2013}}</ref>
 
این مسئله از هم ارزی یونی کد را «برخورد با نام نرمال» می‌نامند. یک راه حل ''آگاهی از ترکیب غیر نرمال یونی کد'' است که در تخریب و سرقت از جوامع فنی استفاده می‌شود.<ref>{{cite web|url=http://wiki.apache.org/subversion/NonNormalizingUnicodeCompositionAwareness |title=NonNormalizingUnicodeCompositionAwareness - Subversion Wiki |publisher=Wiki.apache.org |date=January 21, 2013 |accessdate=September 17, 2013}}</ref> این راه حل مسیرهای داخل حافظه را هنجارسازی نمی‌کند. مسیرها تنها برای مقایسه هنجارسازی می‌شوند. با این حال، بعضی جوامع این راهبرد را انحصاری کردند، به‌طوری‌که استفاده از آن در سایر جوامع ممنوع باشد.
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش