باز کردن منو اصلی

تغییرات

== زادروزها ==
* نهم آبان - [[رضا پهلوی (دوم)|رضا پهلوی]]
*'''[[سيد مسعود مير كاظمي]]''': وزير سابق بازرگاني ايران در دولت اول و وزير نفت در دولت دوم محمود احمدي نژاد.
*'''[[معصومه ابتكار]]''':سياستمدار ايراني و رئيس سازمان محيط زيست ايران در دولت محمد خاتمي .
 
کاربر گمنام