باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن مشخصات کتاب تقسیم کار اجتماعی
نوشته‌های دورکیم طیف وسیعی از عناوین و موضوعات گوناگون را شامل می‌شود. سه مضمون عمده موردتوجه او، یکی اهمیت جامعه‌شناسی به منزله یک [[علم تجربی]]؛ دیگری پیدایش فرد و [[فردیت]] و شکل‌گیری [[نظم اجتماعی]] نوین؛ و بالاخره ریشه‌ها و خصوصیات اقتدار اخلاقی در جامعه بود.<ref name="جامعه‌شناسی آنتونی گیدنز"/>
 
عنوان رسالهٔ دکترای دورکیم، [[دربارهٔ تقسیم کار اجتماعی]]<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=درباره تقسیم کار اجتماعی|نام خانوادگی=دورکیم|نام=امیل|ناشر=نشر مرکز|سال=1381|شابک=9789643056759|مکان=تهران|صفحات=|ترجمه=باقر پرهام}}</ref> است. در این اثر، وی به بررسی علل اجتماعی گذار از جامعهٔ [[سنت]]ی به [[تجدد|متجدد]] (از دیدگاه او، جامعهٔ مکانیکی به ارگانیک) می‌پردازد.
 
به منظور مطرح کردن [[جامعه‌شناسی]] به عنوان یک [[علم]]، دورکیم دفاعی فلسفی از آن را در کتاب [[قواعد روش جامعه‌شناسی]] (۱۸۹۴) – که به نوعی چکیدهٔ رسالهٔ دکترای اوست<ref>امیل دورکیم، قواعد روش جامعه‌شناسی، ترجمهٔ [[علی محمد کاردان]]، ۱۳۸۳، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳</ref> – مطرح کرده‌است. وی در این کتاب استدلال می‌کند که از آن‌جایی که جامعه‌شناسی موضوع و روش مدون تحقیق دارد، می‌تواند به عنوان یک علم مطرح شود.
۱۳۹

ویرایش