تفاوت میان نسخه‌های «جمشیدیه (فیلم)»

*[https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/779823-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF «جمشیدیه» فرم حضور در فجر را پر کرد]
*[https://dojam.ir/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AC%D8%A8%D9%84%DB%8C/ کارگردان پیشکسوت در جمشیدیه یلدا جبلی ایفای نقش می‌کند !]
*[https://www.isna.ir/news/97012207728/ سکوت "جمشیدیه" شکست]
{{فیلم-خرد}}
[[رده:فیلم‌های ۱۳۹۷]]