باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۹ ماه پیش
←‏مجتهد متجزّی: نکند کلمه نفی و کند صحیح است
 
== مجتهد متجزّی ==
به کسی که توانایی استخراج پاره‌ای از احکام فقهی را پیدا نکندکند مجتهد متجزی می‌گویند. بعضی فقها مانند علامه حلی و شهید اول و شهید دوم به آن قائل هستند بعضی دیگر آن را منع کرده و می‌گویند مجتهد کسی است که توانایی بر استخراج جمیع احکام داشته باشد.<ref>مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، دانشگاه تهران (۱۳۷۳)، ص۱۸۹ و ۱۹۰.</ref>
مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، دانشگاه تهران (۱۳۷۳)، ص۱۸۹ و ۱۹۰.</ref>
 
=== اقسام تجزی در اجتهاد ===
کاربر گمنام