تفاوت میان نسخه‌های «جام برندگان جام آسیا»

(وگ به 5.122.148.231)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|[[جام برندگان جام آسیا ۹۱-۱۹۹۰|۱۹۹۰-۹۱]]
|'''[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]'''{{سخ}}<small>{{پرچم‌ها|IRN}}</small>
|'''۱–۰'''</small> (مجموع)
|[[باشگاه ورزشی المحرق|المحرق]]{{سخ}}<small>{{پرچم‌ها|Bahrain}}</small>
|دو فیناله
|[[جام برندگان جام آسیا ۹۲-۱۹۹۱|۱۹۹۱-۹۲]]
|'''[[یوکوهاما مارینوس|یوکوهاما مارینوس (نیسان)]]'''{{سخ}}<small>{{پرچم‌ها|JPN}}</small>
|'''۶–۱'''</small> (مجموع)
|[[باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی|النصر]]{{سخ}}<small>{{پرچم‌ها|KSA}}</small>
|دو فیناله
|[[جام برندگان جام آسیا ۹۳-۱۹۹۲|۱۹۹۲-۹۳]]
|'''[[یوکوهاما مارینوس|یوکوهاما مارینوس (نیسان)]]'''{{سخ}}<small>{{پرچم‌ها|JPN}}</small>
|'''۲–۱'''{{سخ}} (مجموع)
|[[باشگاه فوتبال پرسپولیس|پرسپولیس]]{{سخ}}<small>{{پرچم‌ها|IRN}}</small>
|دو فیناله
|[[جام برندگان جام آسیا ۹۴-۱۹۹۳|۱۹۹۳-۹۴]]
|'''[[باشگاه فوتبال القادسیه عربستان سعودی|القادسیه]]'''{{سخ}}<small>{{پرچم‌ها|KSA}}</small>
|'''۶–۲'''{{سخ}}<small> (مجموع)
|[[باشگاه چین جنوبی|ساوت چاینا]]{{سخ}}<small>{{flagicon|HKG|colonial}}</small>
|دو فیناله
کاربر ناشناس