تفاوت میان نسخه‌های «شهرستان کهنوج»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
کهنوج یکی از شهرستان‌هایی است که مرغوب‌ترین خاک را داراست، به دلیل جوان بودن کوه‌های اطراف شهر که مواد معدنی را از اعماق زمین طی میلیون‌ها سال پیش بر روی زمین آورده‌است.
 
در این شهرستان خبری از فصل پاییز،پاییز نیست و فقط سه فصل دیگر را می‌توان احساس کرد؛ البته ناگفته نماند که در فصل بهار و تابستان،تابستان ، دمای هوا به مرور زمان افزایش پیدا می‌کند و گرمای نسبتاً شدیدی در کل شهرستان احساس می‌شود،می‌شود و در آغاز ماه آبان در فصل پاییز هوا رو به سردی می‌گذاردمی‌گراید و تا اواخر ماه بهمن در فصل زمستان هوای این شهرستان سرد و مطلوب خواهد شد.
 
کهنوج به دلیل وجودش در منطقه‌ای که تحت تأثیر فشار جنب حاره‌ای است،است که باعث جلوگیری از صعود توده هوا می‌شود،می‌شود ، این عامل نیز باعث جلوگیری از ریزش باران در منطقه می‌شودومی‌شود و شرایطی را فراهم کرده که باعث خشکسالی این اهل و دیار شده و امروزه مردم با خشکسالی بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
 
'''لوار''' نوعی باد گرم در جنوب استان کرمان می‌باشد که شهرستان کهنوج را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد؛می‌دهد ؛ فصل وزش این باد در فصل تابستان و معمولاً اواخر فصل بهار،بهار ، یعنی زمان اوج گرما در منطقه می‌باشد. البته گفته شده علت گرم و سوزان بودن این باد و وزش آن در فصل تابستان،تابستان ، ورود توده هوای گرم و خشک به منطقه جنوب ایران،ایران می‌باشد. ناگفته نماند؛ در هنگام شب، این باد به صورت نسیمی خنک پدیدار شده و گرمای روز تابستانی را از یاد می‌برد، و به این علت به '''شوباد''' مشهور است، یعنی بادی که در شب می‌وزد. یکی از مزایای وزش باد '''لوار'''، رسیدن میوه نخل (خرما) در منطقه است؛ به گونه‌ای که زمان وزش این باد را مردم منطقه به '''خرما پزان''' می‌شناسند. اما این باد، برای کاشت نهال، درختان تازه کشت شده و زراعت‌هایزراعتهای تابستانی مطلوب و مناسب نیست.
 
== مردم شناسی ==
۳۰

ویرایش