تفاوت میان نسخه‌های «لبه بزرگ»

ن
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(ن)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{Infobox anatomy
| Name = Labia majora
| Latin = labium majus pudendi
| GraySubject = 270
| GrayPage = 1265
| Image2 = Labia Majora.jpg
| Caption2 = Labia majora and pudendal cleft
| Precursor = [[Genital swelling]]
| Artery = [[Deep external pudendal artery]]
| Nerve = [[Perineal branches of posterior femoral cutaneous nerve]]
| Dorlands = nine/000954076
| DorlandsID = Labia majora
}}
'''لبه بزرگ''' ({{lang-en|Labia majora}}) به دو غشای پوستی بیرونی [[عضو فرج|فرج]] زنان گفته می‌شود که از [[تپه ونوس]] تا [[میان‌دوراه]] امتداد دارند.
 
کاربر ناشناس