تفاوت میان نسخه‌های «براندازی»

== قوانین ==
=== فعالیتهای براندازانه ===
فعالیتهای براندازانه به اهدای کمک، تسهیلات، و پشتیبانی اخلاقی به افراد، گروه‌ها، یا سازمانهایی که مدافع براندازی دولت جاریمستقر با زور و خشونت هستند می‌باشد. تمامی افعال تعمدی که قصد آسیب‌رسانی به منافع دولت را داشته باشد و در طبقه‌بندیهای [[خیانت]]، [[فتنه]]، [[خرابکاری]]، یا [[جاسوسی]] قرار نگیرد، در سلسله فعالیت‌های براندازانه طبقه‌بندی می‌گردد.
 
=== انگلستان ===
کاربر گمنام