باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| distributor =
| channel = [[شبکه ۳ سیمای جمهوری اسلامی ایران]]
۳۰ آبان ۱۳۸۸ - ۳۰ آذر ۱۳۸۸
| first_run =
| first_aired = ۳۰ آبان ۱۳۸۸
| last_aired = ۳۰ آذر ۱۳۸۸
| status =
| preceded_by =
۴۲

ویرایش