باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
بزرگترین دهانه آتشفشانی خاموش در ایران (آتشفشان قلعه حسنعلی واقه در 120کیلومتری جنوب غربی کرمان){{دیگر کاربردها}}
{{دیگر کاربردها}}
<div class="thumb tleft"><div class="thumbinner" style="width:300px;">
[[پرونده:Volcano scheme.svg|300px]]
کاربر گمنام