باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
| همسر = '''سوفیا آندر ژونا برس'''
| شریک زندگی =
| فرزندان = [https://en.wikipedia.org/wiki/Tatiana_Sukhotina-Tolstaya کنتس تاتیانا سوخوتینا تولستوی] {{سرخط}} [https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Tolstoy ایلیا لیویچ تولستوی] {{سرخط}} [https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Lvovich_Tolstoy لئو لیویچ تولستوی]
| فرزندان =
| تأثیرات =
| تأثیرپذیرفته =