باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* ۱۳۱۸ شروع آموزش دبیرستانی در [[دبیرستان فیروزبهرام]].
* ۱۳۲۳ همکاری با سالنامه شاهپور تجریش، مدیر داخلی [[مجله آینده]] تا سال ۱۳۲۵
* ۱۳۲۴ دریافت گواهینامه دبیرستان در رشته ادبی، شروع [[آموزش دانشگاهی]] در رشته قضایی در [[دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران|دانشکدهٔ حقوق]] [[دانشگاه تهران]]، تا سال ۱۳۲۸، ازدواج با شایسته افشاریه، تنظیم نخستین فهرست مطالب سالانه برای مجله آینده، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های آیین و خاور زمین.
* ۱۳۲۵ تدوین چهار شماره جزوه کاخ ادب و هنر، انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های یادگار، پیام نو، مردم، ترجمه مقاله نفت ایران و مسئله بین‌المللی نفت و چاپ در مجله آینده با نام (الف. الف)، همکاری با [[مجله جهان نو|مجلهٔ جهان نو]] تا سال ۱۳۴۰ به صاحب امتیازی [[حسین حجازی]].
* ۱۳۲۶ انتشار نوشته‌هایی در نشریه‌های جهان نو، [[خواندنیها]]، قیام ایران (به جای) جبهه، داریا، با نام (الف. افشار)، تولد اولین فرزندش، بابک افشار.