تفاوت میان نسخه‌های «فریدریش دورنمات»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند به احساس گناه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند به احساس گناه)
و ردیف می‌کند روزهای خراب را در پشت روزهای خراب"
 
در این نمایشنامه عدالت با بی‌عدالتی به اجرا درمی‌آید. اما جدا کردن این دو بر عهده تماشاگر قرار می‌گیرد. تحرک داستانی این اثر به سرنوشت یا حتی [[احساس گناه]] درونی افراد مربوط نمی‌شود، بلکه چرخ‌های گرداننده این تحرک و به وجود آورنده شرایط پول آن هم وعده پول است.
 
دورنمات در سال ۱۹۶۲ نمایشنامه ''فیزیکدان‌ها'' را به نگارش درآورد. داستان این اثر در تیمارستان دانشمندان دیوانه می‌گذرد که هرکدام از آن‌ها فکر می‌کند یک شخصیت برجسته دوران است. بوتلر خود را [[نیوتن]] می‌داند. ارنستی فکر می‌کند [[اینشتین]] است و مویبوس خود را [[حضرت سلیمان]] می‌داند. این نمایشنامه با آنکه ظاهری ساده و دیالوگ‌هایی قابل فهم دارد، اثری پیچیده و دشوار است که به [[تئاتر ابزورد]] تمایل دارد.