تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان هوراند»

بدون خلاصه ویرایش
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان چهاردانگهدودانگه (هوراند)|چهاردانگهدودانگه]]
|list1='''[[آق‌برازآوالان]]'''{{•}}[[آلچالواینجار]]{{•}}[[ارمک (هوراند)|ارمکبزینان]]{{•}}[[ارنان (هوراند)|ارنانپریجان]]{{•}}[[ازناب سفلی (هوراند)|ازناب سفلیپشتاب]]{{•}}[[ازنابتازه‌کند علیا (هوراند)|ازناب علیانیق]]{{•}}[[ازنابتازه‌کند خالصهیافت]]{{•}}[[بال‌داغیتقی‌کندی (هوراند)|تقی‌کندی]]{{•}}[[پیراسمیلوجابان (دودانگه)|جابان]]{{•}}[[تابستانقجرزنگ]]{{•}}[[تازه‌کند داودلوچرمه‌داش]]{{•}}[[تنباکولوقخداقلی (هوراند)|خداقلی]]{{•}}[[توبیندلقناب]]{{•}}[[تینده‌رود (هوراند)|تینده‌رود]]{{•}}[[خان‌کندی (هوراند)|خان‌کندیشغالان]]{{•}}[[خوی‌سورقشلوری]]{{•}}[[داودلوقتانلو]]{{•}}[[زیارلوکره‌میدان]]{{•}}[[شیخ‌برانکلی سفلی (هوراند)|کلی سفلی]]{{•}}[[صوفی (هوراند)|صوفیکنبدان]]{{•}}[[کوجان]]{{•}}[[عزیزلوگولان (هوراند)|عزیزلوگولان]]{{•}}[[عسگرلولغلان]]{{•}}[[قره‌قیهمحمدآباد شکرلو(هوراند)|محمدآباد]]{{•}}[[قشلاقمزرعه ارض‌بیگگورا]]{{•}}[[قلعه‌کندیملاحونی]]{{•}}[[قمیشلوملخاص]]{{•}}[[قیه‌دیبیمنجناب جدید]]{{•}}[[کویرمنجناب (هوراند)|کویرقدیم]]{{•}}[[گورم‌درقمیدانلار]]{{•}}[[مردی‌لونقدی (هوراند)|نقدی]]{{•}}[[ملالونیق]]{{•}}[[ملک‌درقهرسبان]]{{•}}[[هلان صفرعلیهوای]]{{•}}[[هوینویزناب]]{{•}}[[وروجن سفلیویق]]{{•}}[[وروجنیدی‌بلاغ علیا(هوراند)|یدی‌بلاغ]]
|group2=[[دهستان دودانگه (هوراند)دیکله|دودانگهدیکله]]
|list2=[[آوالانآغ‌دره (هوراند)|آغ‌دره]]{{•}}[[اینجارآمپار]]{{•}}[[بزینان]]{{•}}[[پریجان]]{{•}}[[پشتابآیدین‌لو]]{{•}}[[تازه‌کند نیق]]{{•}}[[تازه‌کند یافت]]{{•}}[[تقی‌کندی (هوراند)|تقی‌کندینصیرآباد]]{{•}}[[جابان (دودانگهدیکله)|جابان]]{{•}}[[جرزنگچیناب]]{{•}}[[جعفرآباد (هوراند)|جعفرآبادحوریدرق]]{{•}}[[چرمه‌داش]]{{•}}[[خداقلیطایفه (هوراند)خلیفه‌لو|خداقلیخلیفه‌لو]]{{•}}[[دلقناب]]{{•}}[[ده‌رودسلطان‌آباد (هوراند)|ده‌رودسلطان‌آباد]]{{•}}[[شغالانسنگرآباد]]{{•}}[[شلوریسیدبنه]]{{•}}[[قتانلوقلعه‌جیق]]{{•}}[[قره‌درویش]]{{•}}[[کرگس]]{{•}}[[کره‌میدان]]{{•}}[[کلی سفلیکنده (هوراندروستا)|کلی سفلیکنده]]{{•}}[[کنبدانلروم]]{{•}}[[کوجان]]{{•}}[[کورنلقمان (هوراند)|کورنلقمان]]{{•}}'''[[گولانمجیدآباد (هوراند)|گولانمجیدآباد]]'''{{•}}[[لغلان]]{{•}}[[محمدآبادمرادلو (هوراند)|محمدآبادمرادلو]]{{•}}[[مزرعه گوراجهانگیر]]{{•}}[[ملاحونینوانسر]]{{•}}[[ملخاص]]{{•}}[[منجناب جدید]]{{•}}[[منجناب قدیم]]{{•}}[[میدانلار]]{{•}}[[نقدی (هوراند)|نقدی]]{{•}}[[نیق]]{{•}}[[هرسبان]]{{•}}[[هوای]]{{•}}[[ویزناب]]{{•}}[[ویق]]{{•}}[[یدی‌بلاغ (هوراند)|یدی‌بلاغهلیلو]]
}}
|group3=[[دهستان دیکله|دیکله]]
}}
|list3=[[آغ‌دره (هوراند)|آغ‌دره]]{{•}}[[آمپار]]{{•}}[[آیدین‌لو]]{{•}}[[تازه‌کند نصیرآباد]]{{•}}[[جابان (دیکله)|جابان]]{{•}}[[چیناب]]{{•}}[[حوریدرق]]{{•}}[[طایفه خلیفه‌لو|خلیفه‌لو]]{{•}}[[سلطان‌آباد (هوراند)|سلطان‌آباد]]{{•}}[[سنگرآباد]]{{•}}[[سیدبنه]]{{•}}[[قلعه‌جیق]]{{•}}[[کنده (روستا)|کنده]]{{•}}[[لروم]]{{•}}[[لقمان (هوراند)|لقمان]]{{•}}'''[[مجیدآباد (هوراند)|مجیدآباد]]'''{{•}}[[مرادلو (هوراند)|مرادلو]]{{•}}[[مزرعه جهانگیر]]{{•}}[[نوانسر]]{{•}}[[هلیلو]]
| group2 = [[بخش چهاردانگه شهرستان هوراند|چهاردانگه]]
| list2 =
{{Navbox|subgroup
| group1 = '''شهرها'''
| list1 =
بدون شهر
 
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
| list2 =
{{Navbox|subgroup
| groupwidth = 11em
 
|group1=[[دهستان چهاردانگه جنوبی (هوراند)|چهاردانگه جنوبی]]
|list1=[[آلچالو]]{{•}}[[ارمک (هوراند)|ارمک]]{{•}}[[ارنان (هوراند)|ارنان]]{{•}}[[بال‌داغی]]{{•}}[[پیراسمیلو]]{{•}}[[تازه‌کند داودلو]]{{•}}[[تنباکولوق]]{{•}}[[توبین]]{{•}}[[تین (هوراند)|تین]]{{•}}[[جعفرآباد (هوراند)|جعفرآباد]]{{•}}[[خان‌کندی (هوراند)|خان‌کندی]]{{•}}[[خوی‌سورق]]{{•}}[[داودلو]]{{•}}[[شیخ‌بران]]{{•}}[[قلعه‌کندی]]{{•}}[[قیه‌دیبی]]{{•}}[[قره‌درویش]]{{•}}[[کرگس]]{{•}}'''[[کورن (هوراند)|کورن]]'''{{•}}[[کویر (هوراند)|کویر]]{{•}}[[گورم‌درق]]{{•}}[[ملالو]]{{•}}[[ملک‌درق]]{{•}}[[هلان صفرعلی]]{{•}}[[هوین]]
|group2=[[دهستان چهاردانگه شمالی (هوراند)|چهاردانگه شمالی]]
|list2='''[[آق‌براز]]'''{{•}}[[ازناب سفلی (هوراند)|ازناب سفلی]]{{•}}[[ازناب علیا (هوراند)|ازناب علیا]]{{•}}[[ازناب خالصه]]{{•}}[[تابستانق]]{{•}}[[زیارلو]]{{•}}[[صوفی (هوراند)|صوفی]]{{•}}[[عزیزلو (هوراند)|عزیزلو]]{{•}}[[عسگرلو]]{{•}}[[قره‌قیه شکرلو]]{{•}}[[قشلاق ارض‌بیگ]]{{•}}[[قمیشلو]]{{•}}[[مردی‌لو]]{{•}}[[وروجن سفلی]]{{•}}[[وروجن علیا]]
}}
}}
کاربر ناشناس