تفاوت میان نسخه‌های «نوآم چامسکی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند نشر دیگر به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند نشر دیگر به متن)
* دمکراسی بازدارنده - ترجمهٔ غلامرضا تاجیک ۱۳۷۲ (چاپ دیگری از این کتاب: ترجمهٔ [[مهوش غلامی]] - انتشارات اطلاعات - ۱۳۸۸)
* نظم‌های کهنه و نوین جهانی - ترجمهٔ [[مهبد ایرانی طلب]] - انتشارات اطلاعات (۱۳۷۵)
* {{یادکرد |کتاب=بهره‌کشی از مردم: نئولیبرالیسم و نظم‌جهانی|ترجمه = [[حسن مرتضوی|مرتضوی، حسن]] |ناشر = [[نشر دیگر]] |شهر=[[تهران]]|سال=(۱۳۷۹)}}
* دولت‌های سرکش: حکومت زور در امور جهان - ترجمهٔ مهرداد وح‍دت‍ی دان‍ش‍م‍ن‍د - وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی، س‍ازم‍ان چ‍اپ و ان‍ت‍ش‍ارات (۱۳۸۰)
* فهمِ قدرت: دغدغهٔ دائمی چامسکی - ترجمهٔ دکتر احمد عظیمی بلوریان - مؤسسه خدمات فرهنگی رسا (۱۳۸۲)