تفاوت میان نسخه‌های «ایرج افشار»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند انتشارات اختران به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند به آموزش دانشگاهی)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند انتشارات اختران به متن)
* ''مسائل پاریسیه''، در ۴ جلد (به کوشش ایرج افشار و علی‌محمد هنر)
* ''نامه‌های تهران''، شامل ۱۵۴ نامه از رجال دوران به [[سید حسن تقی‌زاده]]، به کوشش ایرج افشار، انتشارات فرزان روز چاپ دوم ۱۳۸۵
* ''گلگشت در وطن''، سفرنامه، [[انتشارات اختران]] چاپ اول ۱۳۸۴
* فهرست دستنویس‌های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین انتشارات فرهنگستان علوم اتریش - فهرستگان چاپ اول ۱۳۸۲
* زندگی طوفانی؛ خاطرات [[سید حسن تقی‌زاده]]