تفاوت میان نسخه‌های «رود ایبی»

جز
v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (متغییر تکراری در الگو)
جز (v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (متغییر تکراری در الگو))
برچسب: WPCleaner
| left_tribes =
| right_tribes =
| mouth_lat_d =
| mouth_lat_m =
| mouth_lat_s =
| mouth_long_EW =
| mouth_coordinates =
| origin_lat_d =
| origin_lat_m =
| origin_lat_s =