تفاوت میان نسخه‌های «شاهین‌شهر»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== دانشگاه‌ها ==
در شاهین شهر ششچهار دانشگاه در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند که عبارتند از:
# [[دانشگاه فنیآزاد واسلامی]] حرفه‌ای - آموزشکده فنیواحد شاهین شهر
# [[دانشگاه صنعتی مالک اشتر]] دانشگاه مهندسی وزارت دفاع و پژوهشکده زیر سطحی
# دانشکده پدافند هوایی ارتش
# [[دانشگاه آزاد اسلامی]] واحد شاهین شهر
# [[دانشگاه پیام نور]] واحد شاهین شهر
# مؤسسه آموزش عالی بنیان (غیرانتفاعی)
# مؤسسه آموزش عالی عقیق (غیرانتفاعی)
# [[مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر]]
 
== منابع ==
کاربر ناشناس