تفاوت میان نسخه‌های «فرنان لژه»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند فرهنگ معاصر به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند فرهنگ معاصر به متن)
 
مروری بر تاریخ نقاشی معاصر غرب از آرنوو تا پست مدرنیسم - پریسا شاد قزوینی
پاکباز، رویین، (1378)، " دائرةالمعارف هنر(نقاشی، پیکره تراشی، گرافیک)"، تهران: انتشارات [[فرهنگ معاصر]].
لینتن، نوربرت، (1382)، " هنر مدرن"، ترجمه علی رامین، تهران: نشر نی.
هنر مفهومی/ پال وود