باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
== منابع ==
* آشوری، داریوش. دانشنامه سیاسی (فرهنگ و اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی). تهران: [[انتشارات مروارید]].
* دیویس برایون، برده داری و تجارت برده،