باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند نشر امیرکبیر به متن
== منابع ==
{{پانویس|2}}
* [[تاریخ ماد]]. دیاکونوف. ترجمه [[کریم کشاورز]]، تهران: [[نشر امیرکبیر]].
* [[مرتضی راوندی]]. تاریخ اجتماعی ایران. ( جلد ۱ ) ۱۳۵۴
* [http://www.crystalinks.com/babylon.html Babylon]