تفاوت میان نسخه‌های «معجزه‌های زرتشت»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند انتشارات اساطیر به متن
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند انتشارات اساطیر به متن)
* قرشی، امان الله. ایران نامک، نگرشی نو به تاریخ و نام ایران، چاپ اول. تهران: ناشر مؤلف، ۱۳۷۳
* محمدی، علی. تکاب افشار. تهران: ناشر مؤلف، ۱۳۶۹
* [[ابراهیم پورداوود]]؛ گات‌ها، قدیمی‌ترین قسمتی از نامه مینوی اوستا، تهران: [[انتشارات اساطیر،اساطیر]]، ۱۳۰۵.
* [[مهدیزاده کابلی]]، خراسان بزرگ مهد آیین زرتشت، مشهد: نشر نوند، چاپ اول - ۱۳۸۱، {{شابک|964-6824-26-9}}.
* [[کریستن سن]]، آرتور. مترجم صفا، ذبیح الله. مزداپرستی در ایران قدیم، تهران:انتشارات شرکت مولفان و مترجمان ایران، ۱۳۵۷